Digitale geluidstoringen

Het aangeleverde videobestand heeft hoorbare digitale storingen in de audio. Dit kunnen bijvoorbeeld tikjes en kraakjes zijn. Dit soort storingen kunnen door uiteenlopende situaties ontstaan. Het kan komen omdat de montage software een bronbestand niet goed kan lezen omdat deze beschadigd is geraakt. Dat kan al bij de opname gebeurd zijn door een storing op de geheugenkaart, of bij kopiëren of downloaden van het audiobestand is een lees/schrijffout gemaakt. Het kan ook zijn dat het audio- of videobestand niet goed compatibel is met de montage software wat deze storingen veroorzaakt.

De fout kan ook ontstaan bij het exporteren/renderen/opslaan van het videobestand vanuit de montage software. Een effect kan storingen veroorzaken, maar ook in de montage kunnen tikken ontstaan, bijvoorbeeld bij het begin of eind van een audio fragment op de tijdlijn. Dit laatste kan verholpen worden door te werken met hele korte fades (overgangen) van maar een paar frames of milliseconden lang. Ook tikken aan het begin of einde van de montage kan verholpen worden door er een paar frames of milliseconden stilte toe te voegen. Controleer de montage op dit soort tikken, en controleer of er geen storingen in het bron materiaal zitten. Kijk vervolgens of het exporteren (opslaan) van de video goed gaat, en of er misschien een andere export instelling moet worden gebruikt. Probeer ook eens zonder eventueel gebruikte audio effecten te exporteren, om te horen of die effecten het probleem veroorzaken.