Audio klinkt niet stereo

De audio van het videobestand klinkt over de hele video, of delen ervan, mono. Er is dan wel stereo of surround geëxporteerd, en alle kanalen hebben ook wel audio (zoals uitgelegd in Streams of channels issue), maar alle kanalen klinken identiek. Wanneer links en rechts wat geluid betreft identiek zijn, dan klinkt het resultaat mono. Het ‘bredere stereobeeld’ is dan niet hoorbaar. Dit kan je heel goed horen met een koptelefoon. Controleer of de gebruikte/geïmporteerde audiobestanden ook echt stereo of surround zijn. Of de meters van de losse kanalen ook verschillend uitslaan. En controleer vervolgens of de montage software de audio ook daadwerkelijk als stereo of surround interpreteert.

Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat de software een stereo audio bestand behandelt als twee losse mono kanalen. Wanneer deze kanalen in de tijdlijn/sequence worden geplaatst, kunnen deze standaard op het midden ‘gepand’ staan. ‘Pannen’ komt van ‘panorama’ waarmee bedoelt wordt waar de audio hoorbaar is (links, rechts, voor of achter). Oftewel: het linker kanaal van de bron audio wordt naar links en rechts uitgestuurd. En ook het rechter kanaal van de bron audio wordt naar links en rechts gestuurd. De oplossing is om het ene kanaal naar links te pannen, en het andere naar rechts. Of om de software aan te geven dat de bron als stereo behandeld moet worden. Voor meer informatie hierover, raadpleeg de handleiding of de helpfunctie van jouw montagesoftware.