Streams of channels issue

Een videobestand bevat doorgaans video en audio. Binnen zo’n bestand (containerfile) zijn deze video en audio opgeslagen als ‘streams’: Vaak 1 videostream waar het beeld in opgeslagen zit, en 1 audiostream waar het geluid opgeslagen zit. Binnen deze audiostream kunnen 1 of meerdere channels (kanalen) aanwezig zijn. Bijvoorbeeld 2 channels voor stereo (linker kanaal en rechter kanaal). Of 6 channels voor 5.1 surround audio (front left, front right, centre, subwoofer (LFE), rear left en rear right). Het kan ook zijn dat het bestand meerdere audiostreams heeft, met elk 1 channel. Een volgend probleem of combinatie ervan is er aan de hand:

  1. Eén of meerdere ‘streams’ ontbreken (geen video of geen audiostream aanwezig). Dit kan omdat bij het exporteren bijvoorbeeld audio of video niet aangevinkt was.
  2. Het kan ook zijn dat de videostream zwart is, of dat in de audiostream 1 of meer kanalen stil zijn. Het kanaal is er dus wel, maar er is op dat kanaal niets hoorbaar.
  3. Bij de audio kan het voorkomen dat alle kanalen identiek zijn wat geluid betreft. Hierdoor klinkt de productie ‘mono’ ondanks dat er meerdere kanalen met geluid aanwezig zijn. Meer informatie hierover zie Audio klinkt niet stereo.

Controleer of alle benodigde streams (video en audio) aanwezig zijn en aan staan bij het exporteren (opslaan) van je videobestand. En controleer bij de audio of er in totaal ook meer dan 1 kanaal is geëxporteerd mét geluid.

Het beste kan je dit controleren door het geëxporteerde bestand weer te importeren in de montagesoftware, zodat je op de audiometers en via ‘sampleplots’ (zie een voorbeeld hieronder) kunt zien dat je voldoende kanalen hebt geëxporteerd mét (verschillende) audio.