Audio niet lip-sync

‘Lip-sync’ is de term waarmee het synchroon lopen van beeld en geluid wordt bedoelt. In de aangeleverde video is de hele video, of een deel ervan niet synchroon. De video loopt voor of achter op de audio. Dit probleem kan veelal in de montage opgelost worden, door los de video of audio weer ‘in sync’ te schuiven. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer een artiest bij de video-opnamen minder nauwkeurig het nummer meegezongen heeft. Het geluid voor de cameramicrofoon loopt dan misschien wel synchroon, maar toch zitten de mondbewegingen er geregeld iets naast.

Wanneer de audio in de loop van de video steeds verder uit sync loopt, dan is er hoogst waarschijnlijk een probleem bij het importeren van het bronmateriaal, of bij het exporteren van de uiteindelijke video. Controleer of bronbestanden goed geïnterpreteerd worden door de montage software en of die compatibel zijn. Controleer ook of er export instellingen worden gebruikt waarbij geen audio sync problemen ontstaan. Vooral lagere kwaliteit instellingen met afwijkende audio en framerate instellingen kunnen problemen veroorzaken. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van de software.