Mogelijke uitzendrestricties

De ingezonden video kunnen wij niet uitzenden in verband met eventuele restricties die op het beeldmateriaal of gebruikte audiotrack(s) kunnen liggen. In geval van videoclips van Belgische artiesten hebben wij een bevestiging nodig dat deze niet is/wordt aangemeld bij IMAGIA. In geval van clips van Nederlandse artiesten hebben wij officiële toestemming nodig van de rechthebbende eigenaar van het beeld/geluidmateriaal. Live registraties zijn bijvoorbeeld niet per definitie eigendom van de artiest, maar van de partij die zich de registratie heeft toegeëigend.

Wanneer wij een officiële bevestiging per email kunnen ontvangen dat wij het materiaal uit mogen zenden en deze niet bij IMAGIA is aangemeld, kunnen wij de video verwerken voor op zender.