Content voor of na de video

Videobestanden voor op zender moeten aangeleverd worden zónder uitingen voor of na de het programma of de clip/het nummer waar het daadwerkelijk om gaat. Dus zonder zwart voor of na de video. Zonder countdowns, slates of colorbars (kleurenbalken) voor of na de video. En in het geval van videoclips ook zonder reclame, logo’s, titels, bloopers of credits voor of na de video.

Graag ontvangen wij een nieuwe export van de video zonder de genoemde content. Gegevens bij deze aanlevering moeten in de begeleidende email duidelijk omschreven worden, zodat wij de video met correcte gegevens kunnen verwerken.