Digitale beeldstoringen

Digitale beeldstoringen zijn afwijkingen in het videomateriaal zoals strepen of blokken in beeld, kleur afwijkingen of beeldverschuivingen. Of delen van de video die plotseling ‘freezen’ (stil staan). Ook kan het zich uiten in heel onregelmatige haperingen in de bewegingen (drop-frames). Dit soort storingen kunnen door uiteenlopende situaties ontstaan.

Het kan komen omdat de montage software een bronbestand niet goed kan lezen omdat deze beschadigd is geraakt. Dat kan al bij de opname gebeurd zijn door een storing op de geheugenkaart, of bij kopiëren of downloaden van het videobestand is een lees/schrijffout gemaakt. Het kan ook zijn dat het videobestand niet goed compatibel is met de montage software wat deze storingen veroorzaakt. De fout kan ook ontstaan bij het exporteren/renderen/opslaan van het videobestand vanuit de montage software. Een effect kan storingen veroorzaken, of gebruikte afbeeldingen of lettertypen kunnen zelfs roet in het eten gooien. Maar ook montage fouten kunnen op beeldstoringen lijken.

Controleer allereerst of je het probleem zelf ook ziet in het geëxporteerde bestand, en ga dan stap voor stap terug in het proces, om te zien waar het probleem begint. Door ‘Trial and Error’ zal je uiteindelijk de daadwerkelijke oorzaak moeten zien te achterhalen. Is het bijvoorbeeld in de tijdlijn/sequence van het videoproject niet zichtbaar bij afspelen, ook niet bij frame voor frame (beeld voor beeld) bekijken, dan kan het aan het exporteren liggen. Probeer een andere bestand formaat, een andere opslag locatie, of bijvoorbeeld een versie zonder effecten. Door steeds 1 ding te veranderen, kan je kijken of het daar wel of niet aan ligt, totdat de oorzaak gevonden is. Dan is het vervolgens zaak om te kijken hoe het probleem het beste opgelost kan worden. Bijvoorbeeld bron materiaal waar het probleem al in blijkt te zitten vervangen voor iets anders.