Bestand niet bruikbaar

Helaas hebben we het aangeleverde bestand in zijn geheel niet kunnen verwerken. Dit kan om verschillende redenen.

  1. Het kan zijn dat de videoclip of het programma niet volledig is, en deze abrupt ergens begint of eindigt. Bijvoorbeeld doordat er per ongeluk bij de export nog een in- en uitpunt markering aan stond, waardoor de software maar een deel van de daadwerkelijke video geëxporteerd heeft. Controleer de in- en uitpunten en exporteer de video opnieuw.
  2. Het bestand is misschien beschadigt geraakt, waardoor deze in zijn geheel of deels niet afspeelbaar is en dus ook niet door ons verwerkt kan worden. Dit kan bijvoorbeeld komen door een fout bij kopiëren, downloaden of uploaden van het bestand. Controleer het videobestand zelf, en probeer die nogmaals te uploaden.
  3. Of de montagesoftware heeft wellicht een fout gemaakt bij het exporteren/opslaan van de video. Dit kan een eenmalige fout zijn, wat bij een volgende poging wél goed gaat. Of de software heeft problemen met specifiek bronmateriaal of gebruikte effecten waardoor de fout ontstaat. Zie de handleiding of de helpfunctie van jouw montagesoftware voor informatie hoe dit soort export/render (berekenen van effecten) problemen op te lossen.
  4. Als laatste kan het ook zijn dat er een video- of audiocodec is gebruikt die niet standaard is, en niet compatibel voor ons om te verwerken. Codecs zijn verschillende methoden om video en audio heel compact op te slaan, met zo min mogelijk kwaliteitsverlies. Tegenwoordig zijn er heel veel verschillende codecs van verschillende partijen in de omloop, die onderling niet altijd goed herkent worden. Met name voor MOV en AVI bestanden (MOV of AVI is een container format, geen codec) zijn er vele codecs in de omloop, maar die moeten wel geïnstalleerd zijn op alle systemen die de bestanden uitlezen. Om deze reden kan het bij MOV en AVI bestanden vaker voorkomen dat die niet verwerkt kunnen worden doordat er een niet standaard codec is gebruikt. Bijvoorbeeld een DivX/Xvid codec is een niet standaard codec. Maar daarnaast zijn er bijvoorbeeld heel veel soorten ‘H264 encoders’, welke niet allemaal goed compatible zijn. Probeer eens een andere codec of encoder om je video te exporteren/op te slaan. Videobestanden met de volgende specificaties kunnen door ons goed verwerkt worden, en geven kwalitatief het beste resultaat voor op zender.