Zichtbare montage fouten

Er zijn edit fouten zichtbaar die de algehele kwaliteit van de video nadelig beïnvloeden. We zien graag dat de hele montage goed op deze fouten gecontroleerd wordt, en dat de fouten hersteld worden. Het gaat om bijvoorbeeld de volgende zes fouten:

  1. Zwartjes of foute frames doordat een clip net te ver of niet ver genoeg getrimmed is. Of omdat er in het bron materiaal een shotwissel zit, die nog nét voor een knip in de montage zichtbaar is.
  2. Delen van de video zijn zwart, omdat bijvoorbeeld een of meerdere videolagen uit staan. Of omdat opacity/transparantie instellingen verkeerd staan.
  3. Er is op een of meerdere plekken een ‘media offline’ logo of tekst zichtbaar. Dit komt omdat de software de link naar een bronbestand is kwijt geraakt. De betreffende clip(s) moeten weer opnieuw gelinkt worden, of vervangen voor ander materiaal.
  4. Het beeldmateriaal kan niet goed verwerkt worden omdat het bronbestand beschadigd is, of niet goed compatibel met de montagesoftware. Dit kan zwart of wit beeld, of andere zichtbare beeldstoringen zoals haperingen tot gevolg hebben. Vermijd gebruik van dit materiaal.
  5. Er is plugin/effect data in beeld zichtbaar. Op (een deel van) de video is een effect toegepast, die verkeerd staat afgesteld of niet goed gerendered (uitgerekend) is, waardoor er teksten, lijnen en andere informatie/besturingselementen van het effect zichtbaar in beeld staan. Bijvoorbeeld een ‘Frames need to be analized’ melding in beeld, wat aangeeft dat een beeld stabilisatie effect het bronmateriaal nog moet analyseren. Controleer alle instellingen van het effect goed, en zorg dat de nodige renders zijn uitgevoerd voor een correcte werking van het effect.
  6. In de video is foutief gebruik gemaakt van Chroma keying (kleur transparant maken) of Luma Keying (donkere of heldere gebieden transparant maken). Deze techniek wordt gebruikt om een hoofd onderwerp (persoon of object) voor een andere achtergrond of in een andere omgeving te plaatsen. Problemen die kunnen ontstaan zijn veel ruis door verkeerde instellingen van het Key effect. Of het hoofd onderwerp wordt deels afgesneden, door verkeerd toegepaste ‘cropping/masking’. Controleer de instellingen van het key effect, en optimaliseer deze. En controleer dat bij het croppen/masken (afsnijden) van de gekeyede video, het hoofdonderwerp niet per ongeluk afgesneden wordt (bijvoorbeeld een hand die opeens omhoog gaat, en daardoor over de afgesneden rand gaat.